एम.के.सी.एल.ची सर्वोच्च समन्वय समिती (MACT)

श्री. विवेक सावंत
श्री. विवेक सावंत
व्यवस्थापकीय संचालक
प्रोफाइल पहा
मिस. वीणा कामथ
मिस. वीणा कामथ
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रोफाइल पहा
मिस. कोमल चौबळ
मिस. कोमल चौबळ
सचिव कंपनी सचिव आणि कायदे-विभाग प्रमुख
प्रोफाइल पहा
श्री. मनोज नार्वेकर
श्री. मनोज नार्वेकर
मुख्य वित्त अधिकारी
प्रोफाइल पहा
श्री. समीर पांडे
श्री. समीर पांडे
मुख्य महाव्यवस्थापक
प्रोफाइल पहा
श्री. अजित जगताप
श्री. अजित जगताप
मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी
प्रोफाइल पहा
डॉ. आतूल वाडेगावकर
डॉ. आतूल वाडेगावकर
वरिष्ठ महाव्यवस्थापक
प्रोफाइल पहा
श्री. अभिजित कुलकर्णी
श्री. अभिजित कुलकर्णी
वरिष्ठ महाव्यवस्थापक
श्री. डेनि नागदेव
श्री. डेनि नागदेव
महाव्यवस्थापक
प्रोफाइल पहा
डॉ. मिस. रेवती देऊळगावकर
डॉ. मिस. रेवती देऊळगावकर
महाव्यवस्थापक
प्रोफाइल पहा
श्री. विकास देसाई
श्री. विकास देसाई
वरिष्ठ प्रोग्रॅम कॉऑर्डीनेटर
प्रोफाइल पहा
मिस. संगीता कुलकर्णी
मिस. संगीता कुलकर्णी
वरिष्ठ प्रोग्रॅम कॉऑर्डीनेटर
प्रोफाइल पहा
मिस. मधुगंधा दामले
मिस. मधुगंधा दामले
वरिष्ठ प्रोग्रॅम कॉऑर्डीनेटर
प्रोफाइल पहा
श्री. श्रीधर कुटे
श्री. श्रीधर कुटे
वरिष्ठ प्रोग्रॅम कॉऑर्डीनेटर
प्रोफाइल पहा
श्री. खालिक मणियार
श्री. खालिक मणियार
वरिष्ठ प्रोग्रॅम कॉऑर्डीनेटर
प्रोफाइल पहा
श्री. सचिन सातपुते
श्री. सचिन सातपुते
महाव्यवस्थापक
प्रोफाइल पहा
श्री. संदीप चिपळूणकर
श्री. संदीप चिपळूणकर
महाव्यवस्थापक
प्रोफाइल पहा
श्री. अतुल पतोडी
श्री. अतुल पतोडी
जनरल मॅनेजर
प्रोफाइल पहा
श्री. अमित रानडे
श्री. अमित रानडे
जनरल मॅनेजर
प्रोफाइल पहा
श्री. अनुपम नारखेडे
श्री. अनुपम नारखेडे
जनरल मॅनेजर
प्रोफाइल पहा
श्री. अमित गुप्ता
श्री. अमित गुप्ता
वरिष्ठ प्रोग्रॅम व्यवस्थापक
प्रोफाइल पहा
श्री. गोपाल महाजन
श्री. गोपाल महाजन
प्रोग्रॅम कॉऑर्डीनेटर
प्रोफाइल पहा
श्री. प्रणब शर्मा
श्री. प्रणब शर्मा
प्रोग्रॅम कॉऑर्डीनेटर
प्रोफाइल पहा
श्री. प्रशांत देशपांडे
श्री. प्रशांत देशपांडे
प्रोग्रॅम व्यवस्थापक
प्रोफाइल पहा
श्री. दिपक प्रकाश कर्ण
श्री. दिपक प्रकाश कर्ण
वरिष्ठ प्रोग्रॅम व्यवस्थापक
प्रोफाइल पहा
श्री. योगेश थोरवे
श्री. योगेश थोरवे
वरिष्ठ प्रोग्रॅम व्यवस्थापक
प्रोफाइल पहा
श्री. अभिजित गजभिये
श्री. अभिजित गजभिये
वरिष्ठ प्रोग्रॅम व्यवस्थापक
प्रोफाइल पहा
श्री. नटराज कटकधोंड
श्री. नटराज कटकधोंड
वरिष्ठ प्रोग्रॅम व्यवस्थापक
प्रोफाइल पहा

विशेष आमंत्रणे

श्री. उदय पंचपोर
श्री. उदय पंचपोर
एमकेसीएल नॉलेज फाउंडेशनचे मुख्य संचालक अधिकारी
प्रोफाइल पहा
श्री. नील प्रभू
श्री. नील प्रभू
महाव्यवस्थापक
प्रोफाइल पहा